De 2 havens van Asperen (gemeente Lingewaal) bestaan al lang. Enige jaren geleden besloot de gemeente deze activiteit af te stoten. De boot-eigenaren werden uitgenodigd de havens als vereniging zelf te gaan beheren.


Dat zijn we gaan doen, vanaf einde 2010. We huren de havens van de gemeente. De gemeente zorgt voor de kade, wij zorgen voor de rest.

We hebben 51 ligplaatsen, allen bezet. Er is een wachtlijst. Wachtlijst-leden betalen een verlaagd bedrag aan contributie.


Het bestuur bestaat sinds de algemene ledenvergadering van 23 februari 2021 uit:

Voorzitter                                                   : Jan-Arie Bogert, Achterstraat 66; 06-29292723

Secretaris                                                   : Erik Scholten, Achterstraat 19; 06-12723193

Penningmeester/ledenadministratie    : Hans van Dal, Achterstraat 6; 0345-619852

Algemeen bestuurslid                              : Johan van der Vliet, Otto van Polanenstraat 16; 0345-619071

Algemeen bestuurslid                              : Teus Jakobs, Nieuwstraat 27; 06-31028626

Het vorige vorige bestuur. Hier moet nodig een nieuwe foto komen!