Per 2010 beheren de leden, na het afstoten van het beheer door de gemeente, de 51 paatsen van de 2 havens van Asperen als vereniging zelf. In deze constructie worden de ligplaatsen door de vereniging gehuurd. Voor de ligplaatsen geldt een inschrijving op de wachtlijst.

Het betreft hier 27 plaatsen aan de Lingewal en 24 plaatsen aan de Molenwal. Voor de plaatsen aan de Molenwal geldt een interne wachtlijst. 


Het bestuur bestaat sinds de algemene ledenvergadering van 9 maart 2023 uit:

Voorzitter                                                   : Jan-Arie Bogert          Achterstraat 66     06 - 292 92 723

Secretaris                                                   : Vacature

Penningmeester                                        : Sam Hendriks            Molenwal 11        06 - 383 46 405

Handhaving/ ledenadministratie           : Tos Jakobs                   Nieuwstraat 27    06 - 310 28 626

Algemeen bestuurslid                              : Bert van Steenis        Molenwal 28         06 - 478 16 845